13 września 2018

VI edycja projektu „Czysta Małopolska”

Kraków, dnia 13 września 2018 r.

SEPZ-I.5563.113.2018.GO

 

Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2018/2019  VI edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt jest Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym i racjonalnym odżywianiu aktywności fizycznej wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie problematyki zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

 1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Zdrowo jedz i ćwicz”.
 2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 3. Konkurs na film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Konferencję podsumowującą realizację projektu. 

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:

 1. Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon,
  e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl
 2. Delegatura Nowy Sącz – wizytator Joanna Juras,
  e-mail: joanna.juras@kuratorium.krakow.pl
 3. Delegatura Nowy Targ – specjalista ds. oświaty Maria Głuszak,
  e-mail: maria.gluszak@kuratorium.krakow.pl
 4. Delegatura Tarnów – wizytator Bożena Nowak,
  e-mail: bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl
 5. Delegatura Wadowice – starszy wizytator Barbara Gancarczyk,
  e-mail: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów oraz dzieci przedszkolne do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

 

Z poważaniem,
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: