22 stycznia 2021

VI Konkurs historyczny PATRIA NOSTRA

 Konkurs Patria Nostra

Fundacja Konkursu PATRIA NOSTRA zaprasza do udziału w VI Konkursie historycznym PATRIA NOSTRA.

CEL KONKURSU – propagowanie historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, podtrzymywanie łączności z Polską wśród młodych Polaków zamieszkujących poza jej granicami. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkolnej z Małopolski i południowego regionu Polski oraz dla młodzieży polskiej i polonijnej z całego świata.

ZADANIE  KONKURSOWE – polega na wykonaniu animacji lub filmu o czasie 45-60 sekund, dotyczącego najważniejszych wydarzeń z historii Polski.

TEMATY  PRAC  KONKURSOWYCH  – dostępne będą dla wszystkich zarejestrowanych uczestników konkursu poprzez KONTO UCZESTNIKA, na które można zalogować się za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

HARMONOGRAM    

  • Rejestracja  uczestników do 31 marca
  • Nadsyłanie  prac do 15   maja
  • Głosowanie 5 – 20    maja
  • Gala  finałowa  w  Krakowie w czerwcu 2021 r.

REJESTRACJA  –   rejestracja uczestników odbywa się poprzez stronę internetową konkursu  www.konkurs-patrianostra.pl

KOMUNIKACJA   –  każda drużyna otrzyma własne KONTO UCZESTNIKA, na które można się zalogować. Konto służy do bieżącej komunikacji z organizatorem, do przesyłania prac konkursowych oraz do głosowania na najlepsze prace. Działanie konta zbliżone jest do funkcjonalności skrzynki e-mail.

ZGODY RODZICÓW  –  niepełnoletni uczestnicy konkursów powinni uzyskać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie. Formularz zgody znajduje się na końcu niniejszego zaproszenia oraz na stronie internetowej konkursu. Wypełnione i podpisane formularze należy zeskanować oraz przesłać do Organizatora za pośrednictwem KONTA UCZESTNIKA, które dostępne jest po zalogowaniu.

NAGRODY:  

  • GŁÓWNE – WYCIECZKI  DO  BRUKSELI

Dla zwycięzców konkursu nagrodą będzie wycieczka edukacyjna do Brukseli. Warunkiem realizacji nagrody będzie jej ufundowanie przez posłów do Parlamentu Europejskiego, co było regułą w dotychczasowych edycjach konkursów. Uwaga ! W  przypadku  niekorzystnej  sytuacji  epidemiologicznej  wycieczki  zostaną  zamienione  na  dodatkowe  atrakcyjne  nagrody,  które  będą  wysłane  pocztą.

  • NAGRODY   POZOSTAŁE

W konkursie Patria Nostra nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu. Dla najlepszych drużyn – wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dla wszystkich – książki, gry i albumy historyczne. Zestawienie i lista nagród jest na bieżąco uzupełniana i publikowana na stronie internetowej konkursu.

Wszelkie informacje o Konkursie, dokumenty konkursowe, w tym regulamin,formularz zgody na udział, harmonogram są dostępne na stronie https://konkurs-patrianostra.pl/o-konkursie

Poniżej do pobrania zaproszenie i plakaty konkursowe.

Załączniki

Plakat
Data: 2021-01-22, rozmiar: 595 KB
Baner
Data: 2021-01-22, rozmiar: 271 KB