20 lutego 2018

VI Ogólnopolski Konkurs “Sprawny w Zawodzie” – Stolarz i Technik Technologii Drewna

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu zaprasza do udziału w konkursie „Sprawny w zawodzie” – Stolarz i Technik Technologii Drewna.

Celem konkursu jest:

  • umożliwienie rywalizacji uczniów klas w grupie zawodowej stolarskiej oraz klas technikum drzewnego,
  • wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego,
  • zwrócenie uwagi na uczniów szczególnie zdolnych,
  • umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymiana doświadczeń.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane szkoły branżowe oraz technika posiadające oddziały o profilu drzewnym.

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dodatkowe nagrody rzeczowe.

Konkurs składa się z dwóch części:  teoretycznej, która trwa godzinę oraz praktycznej – czterogodzinnej. W części teoretycznej uczniowie rozwiązują test wyboru składający się z kilkudziesięciu zadań. W części praktycznej mają wykonać za pomocą obróbki ręcznej element z drewna litego zgodnie z otrzymanym rysunkiem oraz rozwiązują ćwiczenie polegające na wykazaniu się umiejętnościami rozpoznawania gatunków drewna, rodzaju narzędzi, rodzaju obróbki i materiału lub typu konstrukcji.

Więcej informacji: www.sprawnywzawodzie.pl