27 stycznia 2020

VII edycja projektu „Czysta Małopolska”

SEPZ-I.5563.138.2019.GO

 

Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2019/2020  VII edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt jest Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie problematyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych „Zdrowo żyj!”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego stylu życia.
  3. Konkurs na film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2019/2020.
  4. Konferencję podsumowującą realizację projektu. 

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon, e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – starszy wizytator Teresa Szczurowska, e-mail: teresa.szczurowska@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu – specjalista Maria Głuszak, e-mail: maria.gluszak@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie – starszy wizytator Bożena Nowak, e-mail bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach – starszy wizytator Barbara Gancarczyk, email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów oraz dzieci przedszkolne do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

Konkurs na film
Data: 2020-01-27, rozmiar: 306 KB
Konkurs na scenariusz zajęć
Data: 2020-01-27, rozmiar: 305 KB
Konkurs plastyczny
Data: 2020-01-27, rozmiar: 306 KB
Regulamin konkursu na film
Data: 2020-01-27, rozmiar: 760 KB
Regulamin konkursu plastycznego
Data: 2020-01-27, rozmiar: 764 KB