26 listopada 2019

VII edycja projektu „Czysta Małopolska”

Kraków, dnia 14 listopada 2019 r.

SEPZ-I.5563.138.2019.GO

Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2019/2020  VII edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt jest Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie problematyki zdrowego stylu życia.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych „Zdrowo żyj!”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego zdrowego stylu życia.
  3. Konkurs na film ukazujący działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2019/2020.
  4. Konferencję podsumowującą realizację projektu. 

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon,
E-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – starszy wizytator Teresa Szczurowska,
E-mail: teresa.szczurowska@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu – specjalista Maria Głuszak,
E-mail: maria.gluszak@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie – starszy wizytator Bożena Nowak,
E-mail bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach – starszy wizytator Barbara Gancarczyk,
E-mail: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów oraz dzieci przedszkolne do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

Konkurs na film - regulamin
Data: 2019-11-26, rozmiar: 760 KB
Konkurs na film - rodo
Data: 2019-11-26, rozmiar: 306 KB
Konkurs na scenariusz zajęć - regulamin
Data: 2019-11-26, rozmiar: 779 KB
Konkurs na scenariusz zajęć - rodo
Data: 2019-11-26, rozmiar: 305 KB
Konkurs plastyczny - regulamin
Data: 2019-11-26, rozmiar: 764 KB
Konkurs plastyczny - rodo
Data: 2019-11-26, rozmiar: 306 KB