10 stycznia 2023

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

Plakat VII Festiwal Piosenki o WolnościIdeą przyświecającą organizacji Festiwalu jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów muzycznych oraz postaci ich twórców. Walkę z systemem komunistycznym prowadzono bowiem za pomocą różnych metod, w tym również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nurtem pieśni, śpiewane były przez środowiska skupione wokół opozycji – opowiadały o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski, stali się bardami opozycji. Do dziś w mediach brzmią też piosenki legendarnych już zespołów rockowych lat 80. XX w., które wśród wielu odbiorców mają status kultowych. Często w zawoalowany sposób walczyły one z cenzurą, używając metafor, ogólnych opisów, gry symboli i skojarzeń. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o pragnieniu wolności.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno amatorów tworzących w zaciszu domowym, jak i młodych artystów skupionych wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Na naszej scenie może wystąpić zarówno solista, jak i zespół. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczestników, wybrany do zaprezentowania utwór oraz wymagania sprzętowe.

Organizatorami Festiwalu są Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Już od pierwszej edycji Festiwalu, która odbyła się w 2017 r., w projekcie biorą udział uczestnicy z terenu całego kraju. Od 2020 r. wydarzenie organizowane jest dwuetapowo: preeliminacje (przeprowadzane online, na podstawie przesłanych zgłoszeń, mające na celu wyłonienie finalistów) oraz finał (występ na scenie przed komisją konkursową).

Zgłoszenia uczestników do 15 marca 2023 r., lista zakwalifikowanych do II etapu 31 marca 2023 r., a przesłuchania finałowe 22 kwietnia 2023 r.

Szczegółowe informacje: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/176344,VII-Ogolnopolski-Festiwal-Piosenki-o-Wolnosci.html

Załączniki