22 listopada 2022

VII Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie zaprasza szkoły podstawowe do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!”, poświęconym propagowaniu zasad bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu plakatu na temat zawarty w tytule Konkursu, w dowolnym programie graficznym z rozszerzeniem .jpg na temat zawarty w tytule konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie do dnia 6 lutego 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).

Regulamin inicjatywy jest dostępny na stronie internetowej organizatora.