8 września 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie” pod hasłem ”Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i wychowanków świetlic szkolnych do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie” pod hasłem ”Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”.

Głównym celem konkursu jest  promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach dzieci, a także seniorów, poprzez uświadomienie im konieczności noszenia elementów odblaskowych, według ustawy o obowiązku noszenia odblasków.

Ocenie podlegać będą prace plastyczne przygotowane we wskazanej w regulaminie formie w poszczególnych kategoriach. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach.

Prace konkursowe wraz z kompletną dokumentacją konkursową należy przesłać listownie w terminie do dnia 30 października 2021 r. na adres organizatora: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Matejki 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Osoba do kontaktu – koordynator konkursu: Małgorzata Gawlik, Renata Klimek, tel. 731 952 555; email: sp2dt@wp.pl 

Wszystkie informacje dotyczące zasad, terminu i organizacji konkursu, a także regulamin wraz załącznikami dostępne będą na stronie internetowej szkoły www.sp2dt.pl  w zakładce konkursy oraz poniżej.

 

Załączniki