6 czerwca 2019

VII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

W dniach 3 i 4 czerwca 2019 r. w Zakopanem odbył się VII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych. Celem Przeglądu była popularyzacja edukacji wojskowej w klasach mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd był formą rywalizacji indywidualnej i zespołowej drużyn, zgodnie z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP polskiej piosenki marszowej. Musztra wojskowa jest symbolem wojska, a mundur symbolem narodowym. Całość uroczystości miała patriotyczną wymowę.

Drużyny prezentowały swoje umiejętności w centrum miasta Zakopanego na Placu Niepodległości. W uroczystości wzięli udział Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, Agnieszka Nowak Gąsienica, Wiceburmistrz Miasta Zakopane, Piotr Bąk, Starosta Tatrzański, Jerzy Zacharko, Wicestarosta Tatrzański, płk Marcin Żal, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Znakomite przygotowanie, patriotyczne zaangażowanie uczniów klas mundurowych oraz radość, duma i pasja z jaką występowały drużyny z całej Polski dały się zauważyć już od pierwszych godzin Przeglądu. W trakcie Przeglądu wystąpiła drużyna z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, która zaprezentowała pokaz musztry, umiejętności zawodowych żołnierzy, którzy na co dzień reprezentują nasz kraj, Siły Zbrojne RP w uroczystościach państwowych.

Przegląd był też wspaniałym widowiskiem patriotycznym dla licznie uczestniczących uczniów ze szkół oraz przedszkolaków powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego dającym przykład patriotyzmu, dumy narodowej i miłości do Polski. Przegląd, jak zawsze spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności, wśród której pojawili się liczni turyści. Na widzów czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz musztry w wykonaniu pododdziału Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z Warszawy, koncert Orkiestry Wojskowej z Krakowa oraz pokazy sprzętu i uzbrojenia służb mundurowych. Wszyscy uczestnicy mogli też spróbować wojskową grochówkę przygotowaną przez polową kuchnię.

Zwycięzcami tegorocznego Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych zostali – Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie – I miejsce, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu – II miejsce, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie – III miejsce.

Ponadto, dodatkowe nagrody za program obowiązkowy i dowolny otrzymał Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, za konkurs piosenki marszowej Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, za wrażenie artystyczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie.