8 października 2020

VIII edycja projektu „Czysta Małopolska”

SEPZ-I.5563.107.2020.GO

                                                                                            Kraków, dnia 8 października 2020 r.

Państwo Dyrektorzy
przedszkoli i szkól podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2020/2021  VIII edycję projektu „Czysta Małopolska”. Partnerem wspierającym projekt jest Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy o przestrzeganiu zasad higieny wśród dzieci przedszkolnych i uczniów, kształtowanie nawyków higienicznych, wdrożenie zasad świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie, poszerzenie zainteresowań problematyką przestrzegania zasad higieny oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie tej problematyki.

W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:

  1. Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych „Higiena to jest to!”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć tradycyjnych lub zdalnych dotyczących promocji przestrzegania zasad higieny.
  3. Konkurs na film lub podcast ukazujący działania w zakresie promocji przestrzegania zasad higieny w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2020/2021.

Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon, e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu – starszy wizytator Teresa Szczurowska, e-mail: teresa.szczurowska@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu – specjalista Maria Głuszak, e-mail: maria.gluszak@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie – starszy wizytator Bożena Nowak, e-mail: bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl

Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach – starszy wizytator Barbara Gancarczyk, email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów oraz dzieci przedszkolne do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

Konkurs na film lub podcast
Data: 2020-10-08, rozmiar: 307 KB
Konkurs na scenariusz zajęć
Data: 2020-10-08, rozmiar: 307 KB
Konkurs plastyczny
Data: 2020-10-08, rozmiar: 307 KB
Regulamin konkursu na film lub podcast
Data: 2020-10-08, rozmiar: 760 KB
Regulamin konkursu na scenariusz zajęć
Data: 2020-10-08, rozmiar: 779 KB
Regulamin konkursu plastycznego
Data: 2020-10-08, rozmiar: 764 KB