9 października 2019

VIII edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego „Anioł na …”

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 1000 – lecia Państwa Polskiego w Bukownie zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym „Anioł na …”

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która będzie przedstawiała postać anioła na konkretną sytuację anioł na dobry humor, anioł na dobry sen, anioł na udaną podróż , anioł na ….

Adresatami Konkursu są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną uczący się w szkołach ogólnodostępnych, szkołach integracyjnych lub oddziałach integracyjnych, szkołach lu oddziałach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Regulamin, szczegóły dotyczące zgłoszeń, terminy składania prac i wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Konkursu