18 stycznia 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Małopolski Kurator Oświaty po raz kolejny objął honorowy patronat nad konkursem plastycznym dla dzieci organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja  „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, a jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i klasy IV-VII.

Tegoroczna VIII edycja konkursu przebiegać będzie pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Zadaniem konkursowym jest natomiast wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób. Szkoły z województwa Małopolskiego zostaną poinformowane o konkursie przez Oddział Regionalny KRUS w Krakowie oraz podległe mu placówki terenowe (szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej oraz w jednostkach terenowych KRUS).

Zeszłoroczna edycja konkursu odbywająca się pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa!” cieszyła się dużym zainteresowaniem. W Małopolsce zgłoszono 2550 prac z 219 szkół.

W szkołach zainteresowanych konkursem, zostaną przeprowadzone pogadanki tematyczne. Dotychczasowe spotkania z uczniami były przyjmowane z dużym entuzjazmem zarówno przez dzieci jak i nauczycieli. Prelekcji towarzyszyły pokazy filmów edukacyjnych oraz gry i zabawy mające na celu uświadomienie dzieciom zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz przede wszystkim przedstawienie sposobów na ich zapobieganie. Na zakończenie każdego spotkania został przeprowadzony pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przez odpowiednio przeszkolonych pracowników KRUS. Każde z dzieci otrzymało materiały podsumowujące przeprowadzoną pogadankę. Na szczególną uwagę zasługują: komiks opowiadający o wizycie dzieci z miasta na wsi i prezentujący wszystko na co muszą uważać (od niebezpiecznych maszyn po zwierzęta gospodarskie) oraz książeczka z rebusami zawierająca kilka zabawnych historyjek na temat unikania wypadków. Tegoroczna edycja przewiduje również gadżety tematyczne: smyczki, opaski i odblaskowe breloczki w kształcie misia.

Oficjalnym zakończeniem konkursu jest Gala odbywająca się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Udział w niej wezmą laureaci etapu wojewódzkiego ich rodzice oraz nauczyciele. Każde z dzieci otrzymuje pamiątkowy dyplom oraz ma szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród rzeczowych. Zeszłorocznej Gali towarzyszyła wycieczka po gmachu Sejmu i warsztaty edukacyjne.

Warto nadmienić, że poza możliwością zdobycia nagrody, potencjalną wycieczką do Warszawy i świecącym w ciemności misiem, najważniejszą motywacją do zainteresowania się konkursem jest samo jego przesłanie. Dzieci co roku spędzają wakacje na wsi, co roku zdarzą się nieszczęśliwe wypadki. Pogadanki przeprowadzone przez pracowników KRUS, oraz towarzyszące im zabawy i pokazy pierwszej pomocy z pewnością zwiększą świadomość zagrożeń oraz przyczynią się do minimalizacji. Połączenie pracy twórczej rozwijającej wrażliwość estetyczną oraz promowanie pozytywnych zachowań wydaje się ciekawym pomysłem. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Ewa Durek KRUS