25 listopada 2022

VIII Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Kraków, dnia 25 listopada 2022 r.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych
Województwa Małopolskiego

 

Małopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza uczniów klas „mundurowych” szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który planowany jest na przełomie maja i czerwca 2023 r. w Zakopanem.

Przegląd stanowi doskonałą okazję do popularyzacji klas mundurowych jako oferty edukacyjnej szkół, integracji młodzieży z różnych zakątków naszej Ojczyzny, prezentacji poziomu jej wyszkolenia, a także kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich u uczniów.

Wszystkie dotychczasowe edycje organizowanego od 2016 r. Przeglądu były objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Małopolskiego.

Szczegółowe informacje o organizacji Przeglądu, w tym Regulamin i formularz zgłoszeniowy będą podane w późniejszym terminie

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak