23 stycznia 2023

VIII Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!

Podobnie jak w latach ubiegłych serdecznie zachęcam do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych. Tegoroczna, VIII. edycja odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Gromniku.

Formalne zgłoszenia drużyn do Przeglądu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2023 r., drogą elektroniczną na adres: tarnow@kuratorium.krakow.pl

Przegląd adresowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego.

Celem Przeglądu Musztry Klas Mundurowych jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji drużyn w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych RP.

Koordynatorem Przeglądu jest Tadeusz Bernady – Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. (14) 696 32 51.

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-01-23, rozmiar: 375 KB
Załącznik nr 1 - Karta Zgłoszenia
Data: 2023-01-23, rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 2 - Ośwaidczenie
Data: 2023-01-23, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 3a - uczeń niepełnoletni
Data: 2023-01-23, rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 3b - uczeń pełnoletni
Data: 2023-01-23, rozmiar: 15 KB
Załącznik 4 - klauzula RODO
Data: 2023-01-23, rozmiar: 265 KB