9 października 2020

W HOŁDZIE POLSKIEMU PAPIEŻOWI cz. II. zdalnie i cyfrowo

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, jako organizatorzy Projektu „W hołdzie Polskiemu Papieżowi uprzejmie informują,że

w związku z licznymi zapytaniami i prośbami uczniów, nauczycieli oraz katechetów

przedłużają termin nadsyłania prac konkursowych

w projekcie W hołdzie Polskiemu Papieżowi – cz. II zdalnie i cyfrowo do 20 X 2020 r.

Dodatkowo informujemy, że w konkursie literackim należy przesłać link do bloga, który powinien być prowadzony przez miesiąc od założenia.

 

Zapraszamy do pobrania, zamieszczonych poniżej zaktualizowanych regulaminów konkursów, zaktualizowanej ulotki oraz informacji nt. wydłużonego terminu nadsyłania prac konkursowych.

Zmiany w dużej mierze zostały podyktowane dostosowaniem formy przedsięwzięcia do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

W zawiązku z zaistniałą sytuacją prosimy zainteresowane osoby o śledzenie informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań na stronach Organizatorów, gdzie także zostały zamieszczone regulaminy konkursów:

https://mcdn.edu.pl/tarnow/

http://tarnow.ksw.pl/

https://kana.pl/

Załączniki

ulotkaJP2
Data: 2020-10-09, rozmiar: 2 MB
Informacja o zmianie terminu nadsyłania prac
Data: 2020-10-09, rozmiar: 12 KB
Regulamin konkursu plastycznego o JPII
Data: 2020-10-09, rozmiar: 28 KB
Regulamin konkursu na scenariusz lekcji o JPII
Data: 2020-10-09, rozmiar: 30 KB
Regulamin konkursu multimedialnego o JPII
Data: 2020-10-09, rozmiar: 31 KB
Regulamin konkursu literackiego o JPII
Data: 2020-10-09, rozmiar: 29 KB
Regulamin konkursu - quiz tematyczny
Data: 2020-10-09, rozmiar: 23 KB