3 kwietnia 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego w ramach projektu RedELEprof – organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Nauczyciele języka hiszpańskiego szkół województwa małopolskiego

Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu RedELEprof, którego głównym celem jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego. Wspólne działania są kontynuacją dotychczasowej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Biurem Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce, reprezentującym Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Królestwa Hiszpanii.

W ramach REDELEPROF CENTRALNEGO liderzy – wybrani w drodze szczegółowej rekrutacji – dwa razy w roku kalendarzowym uczestniczą w trzydniowym szkoleniu doskonalącym w Sulejówku. W trakcie doskonalenia prowadzonego przez hiszpańskojęzycznych specjalistów zdobywają nową wiedzę oraz opracowują plan szkolenia, które sami przeprowadzą w swoim regionie.

Projekt REDELEPROF REGIONALNY obejmuje warsztaty doskonalące prowadzone w języku hiszpańskim przez lidera w swoim regionie. Zaproszeni nauczyciele, wykorzystując zdobyte umiejętności, przygotowują konspekty zajęć, które następnie udostępniane są na stronie ORE. W tej chwili w sieci znajduje się pięciu liderów, po jednym z Mińska Mazowieckiego, Poznania, Gdańska, Torunia i Lublina. Liderzy zobowiązani są również do promowania działań związanych z językiem i kulturą hiszpańskojęzyczną.

Planujemy przygotowanie szkolenia e-learningowego dla uczestników szkoleń regionalnych. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia w Lublinie: 7 kwietnia br. i w Poznaniu: 8 kwietnia br.

Więcej informacji i rejestracja:

https://www.ore.edu.pl/zesp%C3%B3%C5%82-kompetencji-j%C4%99zykowych-i-wiedzy-o-kulturze/sie%C4%87-nauczycieli-j%C4%99zyka-hiszpa%C5%84skiego-%E2%80%93-redeleprof

Osoba do kontaktu:
Anna Susek, specjalistka ds. języków romańskich, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze ORE, tel: (22) 345 37 75, e-mail: anna.susek@ore.edu.pl