12 stycznia 2018

WAŻNE! Informacja dot. składania wniosków o tytuł honorowego Profesora Oświaty

W związku z możliwością składania wniosków o uzyskanie tytułu honorowego Profesora Oświaty, Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym w wersji papierowej oraz elektronicznej (tylko w formacie doc.!) na nośniku CD lub innym.

Osoby, które już złożyły dokumenty proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 12 448 11 13.

Przypominamy, że z wnioskiem mogą występować sami kandydaci albo inne podmioty, w szczególności: dyrektorzy szkół, organy prowadzące szkoły, związki zawodowe bądź organizacje oświatowe.

Termin zgłaszania kandydatur do tytułu honorowego Profesora Oświaty upływa 31 stycznia 2018 r.