26 października 2023

WAŻNE! Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice Uczniów,
Drodzy Uczniowie,

 

w związku z zapowiedziami organizacji akcji tzw. „tęczowy piątek” dementuję pogłoski jakoby w polskim prawie oświatowym dokonała się rewolucyjna zmiana – w następstwie październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. Nic podobnego! Szkoła w dalszym ciągu jest miejscem, w którym obowiązuje Prawo Oświatowe, a Nauczyciele podlegają zapisom Karty Nauczyciela. Rodzice nadal sprawują opiekę nad swoimi dziećmi i nikt, wbrew ich woli, nie może przejmować kontroli nad wychowaniem ich dzieci i narzucać innego niż przez Rodziców wyznawanego systemu wartości. Szczególnie odpowiedzialna rola dbania o wychowanie Uczniów, zgodnie z zapisami Preambuły Prawa Oświatowego spoczywa na Dyrektorach Szkół.

Twierdzenie, że można już organizować tzw. „tęczowe piątki” i stygmatyzować Uczniów jest oczywistą pomyłką i niezrozumieniem roli pedagoga, czyli osoby odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu młodych ludzi. Proszę powstrzymać się od działań, które wprost przeczą godności zawodu Nauczyciela. Nauczyciel w Polsce uczy i wychowuje, kształtuje uczniów dla Prawdy, Dobra i Piękna. Tylko ludzie złej woli, cynicznie nastawieni na niszczenie Polski i Polaków są zdolni do insynuowania, że Nauczyciele działają wbrew uczniom, z zamiarem ich deprawowania, ideologizowania z równoczesnym zaprzeczeniem osiągnięć nauki.

Jako Małopolski Kurator Oświaty pragnę stanowczo zaprotestować przeciwko próbom destabilizacji szkół w Małopolsce. Od wielu lat szkoły z województwa małopolskiego napawają mnie ogromną dumą osiągając najwyższe w Polsce wyniki w egzaminach ósmoklasisty i maturalnych.

Serdecznie życzę społecznościom szkolnym, aby nadchodzący czas naznaczony był działaniami rozumnymi, chroniącymi wszystkich Uczniów przed jakimikolwiek akcjami wymierzonymi w ich harmonijny rozwój, w odkrywanie piękna porządku świata cywilizacji chrześcijańskiej.

 

Z szacunkiem

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty