11 marca 2022

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.