7 września 2017

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu

W poniedziałek 4 września 2017 roku miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu – nowo powstałej placówce edukacyjnej. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w kościele Miłosierdzia Bożego.

Społeczności szkolnej w rozpoczęciu roku szkolnego towarzyszyli: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, oświatowych, powiatowych, służb mundurowych, szkół powiatu oświęcimskiego, związków zawodowych oraz społeczności lokalnej.

Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu jest nowoczesną szkołą i co ważne dla kształcenia zawodowego – została wyposażona w odpowiednie pracownie specjalistyczne. Jednocześnie zapewnia zarówno zdobycie wiedzy, umiejętności, jak i kwalifikacji, a więc najistotniejszych elementów w kształceniu zawodowym. Uczniowie będą mogli zatem łączyć teorię z praktyką, stając się najlepszymi w swojej branży. Właśnie na ten aspekt zwróciła uwagę Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty w okolicznościowym wystąpieniu, popierając ideę takiego kształcenia młodzieży, by kolejne pokolenia miały możliwość zatrudnienia w Polsce.

Wstępy artystyczne przygotowane przez uczniów spotkały się z ogromnym aplauzem zebranej publiczności. Była to wyjątkowa podróż sentymentalna łącząca wojenną przeszłość i przeżycia młodzieży stojącej u progu dorosłości.

Dodatkowe informacje:

TVP3 Kraków, KRONIKA, 4 września 2017, godz. 18.30:

https://krakow.tvp.pl/ 33856187/poczatek-roku- szkolnego-spore-zmiany-w- edukacji