23 czerwca 2018

Wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

W piątek 15 czerwca 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze odbyła się wojewódzka konferencja podsumowująca projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”. Główny cel tego przedsięwzięcia to kultywowanie i upowszechnianie ideałów wartości ruchu „Solidarność” oraz popularyzowanie wiedzy na jego temat.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Delegatura w Wadowicach Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie, Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność”, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia im. Jana Matejki w Zatorze. W konferencji udział wzięła m.in.: Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na działania realizowane w czasie projektu, które miały na celu wzmacnianie więzi międzypokoleniowej Polaków walczących o wolność kraju a współczesną młodzieżą. Podkreślili rangę tych działań dla przekazywania wiedzy nt. „Solidarności” oraz obowiązku pamięci o wydarzeniach, które zapoczątkowały zmiany systemu i odnowę Polski, a także kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” realizowany w roku szkolnym 2017/2018 obejmował liczne działania, m.in.: warsztaty dla nauczycieli pt. „Aktywny udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych – rozwiązania metodyczne”. W ramach projektu została zorganizowana konferencja „Droga do Wolności” w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto przeprowadzono Małopolski Konkurs dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii Solidarności mojego regionu”. Do wojewódzkiego etapu zostało zakwalifikowanych 45 uczniów, którzy przygotowali prezentacje i filmy poświęcone polskiej drodze do wolności. Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć film z debaty oksfordzkiej pt. „Wolność jest ważniejsza od bezpieczeństwa”, zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego. Podczas debaty aktywnie dyskutowały drużyny z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach i I Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach, co zostało uwiecznione przez uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Radoczy. Podczas spotkania został rozstrzygnięty także etap wojewódzki Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Wolna Polska″ z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zwycięzcom i opiekunom naukowym – gratulujemy.