30 listopada 2022

Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym# Sapere Aude!”

Plakat konkursu filozoficznego sapere audeI Liceum Ogólnokształcące w Limanowej i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Wojewódzkim Interdyscyplinarnym Konkursie Filozoficznym „#Odważ się być Mądrym# Sapere Aude!”.

Konkurs trwa od 1 grudnia 2022 r. do 4 lutego 2023 r.

Finał Konkursu i uroczysta gala do 17 marca 2023 r.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Jego program nawiązuje do wybranych zagadnień zawartych w podstawie programowej przedmiotów: języka polskiego, religii, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz innych. Program Konkursu zawiera problemy i teksty, które pogłębiają edukację humanistyczną w jej filozoficznych aspektach.

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie samodzielnego, kreatywnego myślenia uczniów, formowanie ich wrażliwości poznawczej w duchu wychowania do wartości, motywowanie do ciężkiej pracy i rozwoju osobistego oraz wspieranie utalentowanych młodych ludzi z województwa małopolskiego.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
  • uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych,
  • uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Do każdej kategorii wiekowej zaproponowane są odpowiednie formy wypowiedzi. Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Filozoficzny „#Odważ się być Mądrym# Sapere Aude!” przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim.

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu Konkursu zamieszczane będą na stronie internetowej Organizatorów oraz na profilu I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana  w Limanowej na Facebooku.

Regulamin można także pobrać poniżej.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa

e-mail: filozofialimanowa@gmail.com, strona www : www.1lo.limanowa.pl

tel. 18 3372059

Osoby udzielające informacji: Anna Smaga-Trojanowska i Grzegorz Kuziel

Załączniki

Pismo przewodnie do szkół
Data: 2022-11-30, rozmiar: 227 KB
Zał nr 1 Karta zgłoszenia 2023
Data: 2022-11-18, rozmiar: 23 KB
Zał nr 2 Zgoda na udział dziecka w Konkursie 2023
Data: 2022-11-18, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 3 2023
Data: 2022-11-18, rozmiar: 24 KB
Plakat 2022-2023 akt.
Data: 2022-11-30, rozmiar: 331 KB