20 marca 2019

Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła 2019, Ekoprzedszkole 2019 – przedłużenie terminu zgłoszeń

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
uczestnicy WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU  EKOLOGICZNEGO 
EKOSZKOŁA 2019, EKOPRZEDSZKOLE 2019

 

W związku z licznymi prośbami z Państwa strony o przedłużenie terminu  zgłoszeń do WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU  EKOLOGICZNEGO  EKOSZKOŁA 2019, EKOPRZEDSZKOLE 2019  informujemy, że termin przesyłania karty zgłoszeń został wydłużony do dnia 25 marca 2019 r.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym (załącznik nr 1 i nr 2 Regulaminu). Przypominamy, iż Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2018/2019: Wojewódzki Projekt Ekologiczny „EKOSZKOŁA 2019”, „EKOPRZEDSZKOLE 2019”. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Projekt zostanie przeprowadzony w pięciu zakresach:

 • Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 • Runda II – Film ekologiczny;
 • Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
 • Runda IV – Pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego;
 • Runda V– Plakat ekologiczny dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Koordynatorami Projektu są Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e – mail: borzecin_szkola@op.pl oraz Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl. Osobą do kontaktu reprezentującą  Partnera Konkursu jest Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.

 1. Pragniemy przypomnieć, iż 15 maja 2019 r. zespoły 2-osobowe piszą w Borzęcinie wspólny test (60 minut) wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Pienińskiego Parku Narodowego, Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Materiały zawierające informacje o wskazanych parkach krajobrazowych można uzyskać na stronie internetowej www.zpkwm.pl. Przekazujemy linki do pobrania materiałów z wyznaczonych parków krajobrazowych:
  https://zpkwm.pl/park/bielansko-tyniecki-park-krajobrazowy/materialy-do-pobrania/
  https://zpkwm.pl/park/ciezkowicko-roznowski-park-krajobrazowy/materialy-do-pobrania/
 2. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2019, Ekoprzedszkole 2019 szkoła przygotowuje krótki FILM  pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody”.

 3. Przypominamy, że do dnia 12 kwietnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie należy przesłać  PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Z PRZEBIEGU DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne (2017/18 i 2018/19).
 4. Ponadto, do 12 kwietnia br. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie należy przesłać pisemne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNEGO na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne (2017/18 i 2018/19).
 5. Podsumowanie Projektu nastąpi w Delegaturze Kuratorium Oświaty Tarnowie dnia 5 czerwca 2019 r.
 6. Wszelkie kwestie dotyczące Projektu zawarte są w Regulaminie znajdującym się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty https://kuratorium.krakow.pl/projekt-ekologiczny-ekoszkola-2019-ekoprzedszkole-2019/ i w załączeniu do niniejszego pisma. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym Projekcie.

 

W imieniu organizatorów,
Cecylia Czaja
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym