10 marca 2020

WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY EKOSZKOŁA 2020, EKOPRZEDSZKOLE 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,
uczestnicy WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU  EKOLOGICZNEGO
EKOSZKOŁA 2020, EKOPRZEDSZKOLE 2020

 

W związku z licznymi prośbami z Państwa strony o przedłużenie terminu  zgłoszeń do WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU  EKOLOGICZNEGO  EKOSZKOŁA 2020, EKOPRZEDSZKOLE 2020  informujemy, przedłużamy termin przesyłania karty zgłoszeń do dnia 27 marca 2020 r.

Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami RODO należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym (załącznik nr 1, 2, 3 i 4 Regulaminu). Przypominamy, iż Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2019/2020: Wojewódzki Projekt Ekologiczny „EKOSZKOŁA 2020”, „EKOPRZEDSZKOLE 2020”. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Projekt zostanie przeprowadzony w pięciu zakresach:
Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
Runda II – Film ekologiczny;
Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
Runda IV – Pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego;
Runda V– Plakat ekologiczny dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Koordynatorami Projektu są Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e – mail: borzecin_szkola@op.pl oraz Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl. Osobą do kontaktu reprezentującą  Partnera Konkursu jest  Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696 32 64.

Pragniemy przypomnieć, iż 13 maja 2020r. zespoły 2-osobowe piszą wspólny test w Borzęcinie, który trwa 60 minut wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem następujących form ochrony przyrody: Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Materiały zawierające informacje o wskazanych parkach krajobrazowych można uzyskać na stronie internetowej https://zpkwm.pl/edukacja/biblioteka/. Przekazujemy linki do pobrania materiałów z wyznaczonych parków krajobrazowych:

https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/2019/01/DPK_internet.pdf
https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/2018/07/WLPK_internet.pdf

Test będzie pisany w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria 1 – klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • kategoria 2 – klasy VII – VIII szkoły podstawowe

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Projektu Ekologicznego Ekoszkoła 2020, Ekoprzedszkole 2020 szkoła przygotowuje krótki FILM  pod nazwą „Ekologiczny pokaz mody”,  który należy przesłać do dnia 15 kwietnia 2020r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Filmy należy przygotować w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria 3 – klasy I – IV szkoły podstawowej,
  • kategoria 4 – klasy V – VIII szkoły podstawowej.

Przypominamy, że do dnia 15 kwietnia 2020r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie należy przesłać  PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Z PRZEBIEGU DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH, obejmujące wyłącznie ostatnie dwa lata kalendarzowe (2019, 2020).  Prezentację należy przygotować jedną dla całej szkoły.

Ponadto, do 15 kwietnia br. do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie należy przesłać pisemne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA EKOLOGICZNEGO na terenie swojej szkoły, miejscowości i gminy obejmujące ostatnie dwa lata szkolne  (2018/19 i 2019/20).

Sprawozdania należy przygotować w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kategoria 3 – klasy I – IV szkoły podstawowej,
  • kategoria 4 – klasy V – VIII szkoły podstawowej.

Pragniemy przypomnieć, że przedszkola przygotowują plakat ekologiczny wykonany w technice dowolnej w rozmiarze 100×70 cm, który należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 15 kwietnia 2020r. Tematyka pracy plastycznej: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.

Podsumowanie całego Projektu nastąpi w Delegaturze Kuratorium Oświaty Tarnowie dnia 4 czerwca 2020 r.

Wszelkie kwestie dotyczące Projektu zawarte są w Regulaminie znajdującym się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty https://kuratorium.krakow.pl/wojewodzki-projekt-ekologiczny-ekoszkola-2020-ekoprzedszkole-2020/. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym Projekcie.

 

W imieniu organizatorów,
Cecylia Czaja
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym