11 grudnia 2019

WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY „EKOSZKOŁA 2020”, „EKOPRZEDSZKOLE 2020”

Państwo Dyrektorzy
przedszkoli i szkół podstawowych
województwa małopolskiego

Szanowni Państwo!

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2019/2020: WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY „EKOSZKOŁA 2020″, „EKOPRZEDSZKOLE 2020″.

Projekt ma na celu:

  • utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych;
  • budowanie świadomości ekologicznej;
  • wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości i gminy;
  • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego;
  • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej;
  • wykorzystanie odpadów wtórnych mających wpływ na zmiany klimatu jako artystycznego środka wyrazu;
  • inspirowanie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska;
  • prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii;
  • nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów;
  • przeprowadzenie zmian w swojej miejscowości na rzecz ochrony środowiska.

W ramach projektu, dla szkół przeprowadzone zostaną konkursy w czterech rundach:

Runda I – Konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
Runda II – Film ekologiczny;
Runda III – Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych;
Runda IV – Pisemne sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego;

Uczestniczące w projekcie przedszkola/oddziały przedszkolne w ramach Rundy V przygotowują plakat o tematyce ekologicznej. Tematyka pracy plastycznej: „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.

Serdecznie zapraszamy przedszkola i szkoły do uczestnictwa w kolejnej edycji projektu.

Koordynatorami Projektu są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e–mail: borzecin_szkola@op.pl. Osobą do kontaktu reprezentującą  Partnera Konkursu jest  Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.

Do pobrania: