9 marca 2018

Wręczenie nagród w konkursie MEN „Nauczyciel-Innowator”

W środę 7 marca 2018 roku Minister Anna Zalewska podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczyła nagrody 16 laureatom konkursu organizowanego przez MEN „Nauczyciel-Innowator”.

W konkursie uczestniczyć mogli nauczyciele wszystkich typów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych, artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych stanowiło główny cel konkursu. Elementy te zostały określone w rządowym programie na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Więcej informacji można uzyskać klikając w zdjęcie poniżej:

fot. Departament Informacji i Promocji MEN