14 listopada 2017

Wręczenie odznaczeń – Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę – ZMIANA GODZINY!

Zapraszam w dniu 15 listopada br. na uroczystość wręczenia Krzyży Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę, która odbędzie się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, Sala Teatralna wg harmonogramu:

  • godz. 11:00 – nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa i powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego i wielickiego oraz powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego;
  • godz. 12:30 – nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącz i powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, Miasta Tarnowa i powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego, Miasta Wadowic i powiatów: oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego.

Odznaczeni nauczyciele otrzymali pisemne zaproszenia.

Podczas spotkania o godz. 11-tej wręczone zostaną także Medale Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom, którzy nie odebrali odznaczeń podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w dniu 18 października br.

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie tj. na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości celem odbioru legitymacji przyznanych odznaczeń.

 

Z wyrazami szacunku

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak