19 lipca 2017

Wspólne działania w obszarze ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego

W czwartek 13 lipca 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyło się spotkanie Pani Barbary Nowak, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Pani Haliny Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty z prof. Witoldem Stankowskim, Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Wizyta była okazją do podsumowania zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych.

Pani Kurator podziękowała za podejmowane działania w obszarze ustawicznego podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, a także za zaangażowanie pracodawców w proces dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. W ramach współpracy w roku szkolnym 2017/2018 zostały zaplanowane kolejne zadania, m.in. organizacja z udziałem przedstawicieli MEN i KO w Krakwie konferencji poświęconej tematyce kształcenia zawodowego, a szczególnie wprowadzania do szkół i placówek doradztwa zawodowego. Ta propozycja, przedstawiona przez Pana Rektora Witolda Stankowskiego jednocześnie pełniącego funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych, została przyjęta z dużym zadowoleniem.

Dla Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawicieli Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, która jako pierwsza w Polsce przyjęła imię rotmistrza Witolda Pileckiego, równie ważnym zadaniem jest kontynuacja Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. Inka”. Jednocześnie uczestnicy spotkania wyrazili wspólne przekonanie, że taki sposób nauczania historii poprzez przykład życia bohaterów – żołnierzy niezłomnych to najlepsza droga wychowania dzieci i młodzieży do wartości oraz naturalna forma ich promowania.