8 marca 2018

Wyjątkowa uroczystość w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach

W piątek 2 marca 2018 roku w Publicznym Przedszkolu przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, która zgromadziła licznych gości, a wśród nich Panią Halinę Cimer, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

To szczególne spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Kojder, Dyrektor Przedszkola wraz z gronem pedagogicznym. Przedszkolaki dla najukochańszych Babć i Dziadków zaprezentowały swoje umiejętności w wyjątkowym programie artystycznym, wykonując piosenki, tańce zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne i recytując wiersze, połączone z najserdeczniejszymi życzeniami.

fot. Publiczne Przedszkole przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach