25 kwietnia 2018

Wykaz szkół w województwie małopolskim – rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

Wykaz szkół w województwie małopolskim – rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Małopolski Kurator Oświaty, zgodnie z §11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), przekazuje informację o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2018/2019.

 

Do pobrania: