23 października 2019

Wypłata stypendium PRM za okres od września do grudnia 2019 r.

Kraków, dnia 23 października 2019 r.

GK.3111.26.2019.GB

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek Oświatowych
województwa małopolskiego

 

W związku z przyznanym stypendium Prezesa Rady Ministrów za okres wrzesień – grudzień 2019 r., Kuratorium Oświaty zwraca się z prośbą o wypełnienie przez ucznia załączonego wniosku. We wniosku należy podać numer konta bankowego ucznia lub jednego z rodziców ucznia, bądź proszę wskazać inny sposób wypłacenia stypendium.

Wypełniony wniosek w wersji papierowej proszę przekazać na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 448 11 37, 12 448 11 36.

 

wz. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Halina Cimer
Małopolski Wicekurator Oświaty

Załączniki

Wniosek
Data: 2019-10-23, rozmiar: 18 KB