14 czerwca 2017

„WYPRAWKA SZKOLNA 2017” – szacunkowe dane

Kraków, dnia 14 czerwca 2017 r.

ZFK.3146.2.1.2017.WŹ

 

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej znak: DWKI-WWR.4015.6.2017.CZ.1 z dnia 13 czerwca 2017 r. dotyczącym  realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” – Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2017 r.  zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych ze szkół i placówek oświatowych  nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z załączoną tabelą.

Zebrane dane należy przesłać do dnia 28 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: wladyslawa.wozniak@kuratorium.krakow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 448 11 36.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Tabela 1
Data: 2017-06-14, rozmiar: 60 KB