5 grudnia 2018

Wyprawka szkolna 2018

Kraków, dnia 3 grudnia 2018 r.

ZFK.3146.2.11.2018.WŹ

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

 

Realizując założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z harmonogramem realizacji programu, proszę o przesłanie sprawozdania z wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej na adres e-mail wladyslawa.wozniak@kuratorium.krakow.pl, oraz w formie papierowej z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „WYPRAWKA” na adres Kuratorium Oświaty  ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji należy dokonać na konto bankowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  Nr 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000. Treść przelewu dotyczącego zwrotu winien zawierać opis: „Dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040, nr działania 3.1.5.3 oraz rezerwy FK 588 – Wyprawka szkolna”.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania: