30 listopada 2017

Wyprawka szkolna – rozliczenie za 2017 rok

ZFK.3146.2.15.2017.WŹ

Kraków, dnia 30 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
/wszyscy/

Realizując założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z harmonogramem realizacji programu, proszę o przesłanie sprawozdania z wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.  w formie elektronicznej na adres e-mail wladyslawa.wozniak@kuratorium.krakow.pl, a następnie w formie papierowej z podpisem Prezydenta/Burmistrza/Wójta z dopiskiem „WYPRAWKA” na adres Kuratorium Oświaty ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji należy zwrócić na konto bankowe Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr 32 1010 1270 0011 1122 3000 0000. Treść przelewu dotyczącego zwrotu winien zawierać opis: „Dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040, nr działania 3.1.5.3 oraz rezerwy FK 419 – Wyprawka szkolna”. Jednocześnie informuję, że Gmina Kraków, Skała i Wieliczka otrzymała środki z rezerwy FK 419 i FK 541.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

Rozliczenie 2017 r. Wyprawka szkolna
Data: 2017-11-30, rozmiar: 61 KB