26 marca 2018

Wystawa „»Żegota« – Rada Pomocy Żydom” – Poczta Główna w Krakowie

Z okazji przypadającego 24 marca Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, w piątek 23 marca 2018 roku w gmachu Poczty Głównej w Krakowie została otwarta wystawa Instytutu Pamięci Narodowej „»Żegota« – Rada Pomocy Żydom” – przygotowana w 75. rocznicę powołania do życia „Żegoty”. Prezentacja w polsko-angielskiej wersji językowej składa się z 18 kompletów plansz. Powstała z inicjatywy zastępcy prezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy. Autorami wystawy są: dr Marcin Urynowicz i dr Paweł Rokicki.

W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli m.in.: Pani Barbara Bubula,  Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty, dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, pracownicy krakowskiego IPN, kierownictwo Poczty Polskiej i firmy Garmond Press oraz delegacje organizacji niepodległościowych i Służby Więziennej, a także licznie przybyła młodzież szkolna.

„Żegota” była tajną organizacją afiliowaną przy polskich władzach, której głównym celem było ratowanie żydowskich współobywateli, masowo mordowanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.