12 lipca 2019

X edycja Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła” w roku szkolnym 2019/2020

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje X edycję Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła”.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Idea i założenia akcji będą podobne jak w latach ubiegłych. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystali w codziennej drodze do i ze szkoły, dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym angażując w takie działania także rodziców.

Przeprowadzenie tegorocznej edycji Konkursu planowane jest na początku nowego roku szkolnego – we wrześniu i październiku, a na początku grudnia zorganizowana zostanie uroczysta gala, na której zostaną wyróżnieni laureaci Konkursu.