29 sierpnia 2019

X edycja Małopolskiego Konkursu dla Szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła” – zaproszenie do udziału

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w X edycji Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła”.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Idea i założenia akcji są podobne jak w latach ubiegłych. Szkoły podstawowe dbając o bezpieczeństwo uczniów wyposażają je w elementy odblaskowe, pilnując żeby z nich korzystali w codziennej drodze do i ze szkoły, dbają także o prawidłowe oznakowanie rejonów szkół, ponadto organizują akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym angażując w takie działania także rodziców.

Najważniejsze terminy:

do 13 września 2019 r. – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu wg karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

wrzesień, październik – realizacja założeń akcji

4-12 listopada 2019 r. – Termin przesyłania do WRD KWP w Krakowie informacji o przebiegu akcji wg załącznika nr 2 do Regulaminu. Liczy się data wpływu do WRD KWP w Krakowie!

12-22 listopada 2019 r. – Ocena podjętych przez szkołę inicjatyw

4 grudnia 2019 r.  – Uroczyste zakończenie Konkursu powiązane z wręczeniem nagród w Centrum Kongresowym ICE Kraków

Załączniki

regulamin X edycji konkursu - Odblaskowa Szkoła
Data: 2019-08-29, rozmiar: 610 KB