14 listopada 2017

X edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej

Już po raz dziesiąty magazyn „Charaktery” zaprasza uczniów szkół średnich do wspólnego zgłębiania tajników psychologii. Wiedzę zdobędą wszyscy uczestnicy, na zwycięzców natomiast czekają wspaniałe nagrody: nagrody rzeczowe, stypendia oraz – dzięki porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim – trzy indeksy na stacjonarne studia magisterskie na kierunku psychologia w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Turnieju rozpoczyna się 27 października 2017 r., a zakończy się 7 kwietnia 2018 r.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Edward Nęcka.

Szczegółowy regulamin Turnieju, zasady uczestnictwa, wykaz wymaganych zagadnień oraz inne informacje można znaleźć na stronie www.charaktery.eu w zakładce Turniej.