10 sierpnia 2022

X edycja programu edukacyjno – profilaktycznego „Dziel się Uśmiechem”

W walce z próchnicą najważniejsza jest profilaktyka i dbałość o systematyczną pielęgnację jamy ustnej, dlatego Polski Czerwony Krzyż i Mars Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem”. Jego X edycja Akcja potrwa od 1 września 2022 r.  do 15 czerwca 2023 r.

Uczestnicy programu „Dziel się Uśmiechem” biorą udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli współpracujących z Oddziałami PCK, których celem jest wykształcenie u dzieci nawyków dbania o zdrowie. Na potrzeby programu zostały przygotowane materiały edukacyjne dostosowane do możliwości poznawczych dzieci.

Szczegóły dotyczące Programu, w tym jego Regulamin będzie można znaleźć na stronie internetowej PCK