17 stycznia 2020

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VIII

Zapraszamy wszystkich sympatyków przyrody do udziału w X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej. Informujemy, że zapisy do konkursu już się rozpoczęły i trwają do 24 lutego 2020 roku. Uwaga!!!! Konkurs jest bezpłatny, a na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy wszystkich szczególnie zainteresowanych złożonością świata zewnętrznego do udziału już w Dziesiątej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego. Konkurs jest dwuetapowy i ma formę testu otwartego.

Etap szkolny X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO odbędzie się 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00.

Etap finałowy- 28 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 62 im. kmdra  por. Franciszka Dąbrowskiego w Krakowie.

Realizacja tego konkursu pozwoli wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwi ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytworzy przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwoli na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwróci uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu (mieście, powiecie, województwie i kraju).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem do zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej szkoły https://sp62krk.edupage.org/ (w zakładce Konkurs Ekologiczny). Rejestracja do konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej szkoły (w zakładce rejestracja do konkursu) lub przez stronę:

https://drive.google.com/open?id=1d-EouR3oh8bfoaTJKnbN670PRzy6ZC6q6cz0QyQPEn

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Pani Anny Bekas, dane kontaktowe:

tel. 604393247 lub konkurs.eko.sp62@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE