22 stycznia 2020

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego już od dziesięciu lat organizuje Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Ma on na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Mogą brać w nim udział dzieci ze szkół znajdujących się na terenach wiejskich, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-III oraz IV-VIII).

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs odbywa się na przestrzeni pierwszego półrocza kalendarzowego. Od stycznia do lutego pracownicy Kasy odwiedzają zainteresowane szkoły i przeprowadzają pogadanki związane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz specyficzną dla danego roku tematyką konkursu (w roku bieżącym skupiamy się na zagrożeniach wynikających z obecności w gospodarstwach zwierząt hodowlanych). Wyposażeni w nową wiedzę uczniowie wykonują dowolną techniką prace plastyczne w formacie A3, które są dostarczane do poszczególnych Placówek Terenowych Kasy. W Placówkach odbywa się Etap Regionalny Konkursu, po którym kilka najlepszych prac z każdej Placówki przekazanych zostaje do Oddziału Regionalnego, gdzie wyłonieni zostają laureaci Etapu Wojewódzkiego, których prace mają szansę powalczyć o zwycięstwo w Etapie Centralnym.

Konkurs rozplanowany jest tak, aby Gala Finałowa Etapu Centralnego miała miejsce przed wakacjami. W ten sposób dzieci są przestrzegane przed zagrożeniami, które mogą je spotkać podczas letniego wypoczynku oraz dowiadują się jak skutecznie im zapobiegać. Praca twórcza oraz zaangażowanie, które wkładają w wykonanie prac konkursowych pozwalają im w przyjemny i przystępny sposób zapamiętać lekcje udzielone przez pracowników Kasy, a być może nawet wymyślenie własnych, oryginalnych sposobów na radzenie sobie z zagrożeniami.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bardzo docenia starania uczniów oraz wysiłek włożony w wykonanie prac. Po każdym etapie Konkursu odbywa się wręczenie nagród i dyplomów autorom najlepszych prac. Warto wspomnieć, że dzieci coraz chętniej biorą w nim udział. W 2018 roku wpłynęło 3500 prac, a w 2019 roku już 7100 uczniów wykonało prace konkursowe.

W ubiegłym roku osiągnęliśmy olbrzymi sukces, laureat etapu wojewódzkiego w starszej grupie wiekowej ze Szkoły Podstawowej w Mędrzechowie zwyciężył Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pokonując kilkadziesiąt tysięcy uczestników z całej Polski.

Osoby zaangażowane w organizację Konkursu podziwiają co roku prace artystyczne dzieci, które  zaskakują pomysłowością oraz nowatorską techniką wykonania, podkreślają jak ważne jest zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i przeciwdziałanie im już od najmłodszych lat. To właśnie z tych świadomych zagrożeń dzieci wyrosną ostrożni, odpowiedzialni dorośli.

Osoby do kontaktu:

Anna Berkowicz 12 618 94 56 anna.berkowicz@krus.gov.pl

Jerzy Radoń 12 618 94 65 jerzy.radon@krus.gov.pl

www.krus.gov.pl 

Załączniki

Regulamin konkursu plastycznego 2020
Data: 2020-01-22, rozmiar: 2 MB
plakat - plastyczny
Data: 2020-01-22, rozmiar: 148 KB
logo - konkurs plastyczny
Data: 2020-01-22, rozmiar: 64 KB