13 marca 2023

XII edycja nagrody honorowej Świadek Historii

grafika nagrody Świadek HistoriiSzanowni Państwo

Oddział IPN w Krakowie oraz Delegatura IPN w Kielcach zapraszają instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania lokalnych kandydatów w XII edycji nagrody honorowej Świadek Historii.

Nagroda Świadek Historii wręczana jest osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego w regionie oraz wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Przyznaje ją Kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Laureatem może zostać osoba fizyczna, instytucja, stowarzyszenie lub organizacja, jak również osoba nie będąca obywatelem polskim. Nagrodę można przyznać pośmiertnie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi. Do wniosku należy dodać wypełnione załączniki – do pobrania: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade

Wnioski należy dostarczać w terminie do 31 maja 2023 r. 

Więcej informacji:https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-honorowa-swiade/krakow/180205,XII-edycja-nagrody-Swiadek-Historii-Zgloszenia-do-31-maja-2023.html