15 lutego 2022

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, dwunastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:Plakat Konkursu Bezpiecznie na wsi 2022

  • I grupa: klasy 0- III szkoły podstawowej
  • II grupa: klasy IV- VIII szkoły podstawowej

Zadanie konkursowe:

  • wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3
  • dowolną techniką
  • obrazującej sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym,upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia

Prace należy nadsyłać do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków w terminie do 1 kwietnia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie, laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.