18 września 2019

XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej oraz XIII Konkurs „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju i kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.

W roku szkolnym 2019/2020 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę i naukę:

1. Przeprowadzona zostanie XIII edycja konkursu „Młody Innowator” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), ponadpodstawowych (liceów i techników). Hasło konkursu brzmi: „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

Konkurs uczy pracy zespołowej, wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia. Więcej o konkursie na stronie http://enot.pl/olimpiady/item/1401-xiii-edycja-konkursu-mlody-innowator-pod-patronatem-ministra-edukacji-narodowej

 

2. Po raz czterdziesty szósty odbędzie się Olimpiada Wiedzy Technicznej.

Jej celem, zgodnym z działalnością statutową NOT, jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką rozszerzanie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych wśród młodzieży.

Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej.

Więcej informacji o Olimpiadzie znajdują się na stronie www.owt.edu.pl oraz na stronie http://www.enot.pl/

 

Więcej informacji w załącznikach.

Załączniki

1. Informacja o konkursie dla szkół 2019 2020
Data: 2019-09-18, rozmiar: 203 KB
2. Plakat OWT 2019 2020
Data: 2019-09-18, rozmiar: 279 KB
Wykaz Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT
Data: 2019-09-18, rozmiar: 20 KB