4 marca 2019

XV edycja Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie zaprasza do udziału w XV edycji Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza.

Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy z zakresu  międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, upowszechnianie  norm prawa humanitarnego, rozwój umiejętności wprowadzania zasad tego prawa w codzienne życie oraz kształtowanie postaw humanitarnych.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca marca 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej organizatora http://pck.malopolska.pl/xv-edycji-konkursu-wiedzy-mph-im-prof-andrzeja-pankowicza/

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.