5 lipca 2019

XVI edycja Konkursu Amicus Hominum

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w XVI edycji Konkursu Amicus Hominum.

Celem konkursu jest wyróżnienie osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka i w swoich działaniach kierują się zasadą niesienia pomocy i służby dla innych. Konkurs jest promocją i popularyzacją właściwych wzorców społecznych.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Amicus Hominum upływa w dniu 31 lipca 2019 r. Zgłoszeń mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne, oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.