5 listopada 2021

XIX Ogólnopolski  Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Plakat Konkursu Błogosławiona Karolino

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej

zaprasza Uczniów i Nauczycieli  oraz zainteresowane Osoby do  udziału

w XVIII Ogólnopolskim  Konkursie Poetycko – Plastycznym

Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”

Temat wiodący tegorocznego konkursu:

Ty ścieżkę życia mi pokażesz. (Ps 16.11)

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

 

 

 

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania.
 2. Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas walki o swoją wolność i godność.
 3. Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 4. Upamiętnienie 35. rocznicy beatyfikacji bł. Karoliny

Zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:

 1. Błogosławiona Karolina na ścieżkach naszego życia.
 2. Osiem Błogosławieństw jako wskazówki w dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej (Mt 5,3-15)
 3. Autorytety naszych czasów.

 

Formy konkursowe:

 • praca plastyczna – format i technika dowolna,
 • prace poetyckie.

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

 • klasy 0-III szkoły podstawowe (tylko praca plastyczna),
 • klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
 • klasy VII –VIII szkoły podstawowe (praca plastyczna lub tekst poetycki),
 • szkoły ponadpodstawowe (praca plastyczna  lub tekst poetycki),
 • dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia  10 stycznia  2022 r.  (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej 67

33 –133 Wał –Ruda

telefon: 14 6782038

Więcej informacji w załączonym Regulaminie i na plakacie.

Załączniki

Plakat Konkursu Błogosławiona Karolino
Data: 2021-11-03, rozmiar: 2 MB
Regulamin
Data: 2021-11-05, rozmiar: 381 KB