14 września 2017

XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza uczniów technikum, liceum ogólnokształcącego oraz słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, do udziału w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.

W roku szkolnym 2017/2018 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski.

– etap szkolny do 6 października 2017 r.

– etap okręgowy – 24 listopada 2017 r.

– etap ogólnopolski – 15-16 marca 2018 r.

Laureaci finału Olimpiady w roku szkolnym 2017/2018  mają wstęp bez egzaminu na następujące uczelnie:

– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Nauk o Żywności,

– Uniwersytet Rolniczy w Krakowie- Wydział Technologii Żywności,

-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Nauk o Żywności, Towaroznawstwo,

 -Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,

– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wydział Towaroznawstwa,

– Politechnika Gdańska w Gdańsku – Wydział Chemiczny, Biotechnologia,

– Politechnika Łódzka w Łodzi – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka,

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk o Żywności,

– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Towaroznawstwa.

Regulamin Olimpiady będzie dostępny na stronie internetowej: www.zsps.poznan.pl