10 stycznia 2018

XX Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018 – najlepsze Szkoły w Małopolsce

W środę 10 stycznia 2018 roku zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego XX Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Najnowszy Ranking wymagał analizy osiągnięć 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników. Pod uwagę były brane wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych oraz – w technikach – efekty egzaminów zawodowych. Tradycyjnie zostały zaprezentowane także zestawienia najlepszych szkół w układzie wojewódzkim oraz szkoły, które wypadły najlepiej w historii XX-lecia.

W ogłoszonym TOP 500 najlepszych liceów i TOP 300 najlepszych techników w Polsce w roku 2018 szkoły ponadgimnazjalne w Małopolsce zaprezentowały się na wysokim poziomie.

W Rankingu Techników w pierwszej pięćdziesiątce uplasowały się:

  • 1 miejsce – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. W XX-letniej historii Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy Szkoła 3-krotnie zdobyła tytuł najlepszej w kraju. Technikum kształci w zawodach: technik automatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik.
  • 4 miejsce – Technikum nr 14 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie. Szkoła kształci w zawodach: technik informatyk, technik elektronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk.
  • 11 miejsce – Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Szkoła kształci w zawodach: technik analityk, technik technologii chemicznej, technik ochrony środowiska.
  • 14 miejsce – Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach. Szkoła kształci w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
  • 27 miejsce – Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. Szkoła kształci w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni.
  • 30 miejsce – Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. Szkoła kształci w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej, technik logistyk.
  • 40 miejsce – Technikum nr 1 im. ks. Stanisława Staszica w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach. Szkoła kształci w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych.

Szkoły ponadgimnazjalne (zawodowe, technika) sprawnie weszły w reformę szkolnictwa zawodowego oraz na rynek pracy, umiejętnie współpracując z pracodawcami.

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących w pierwszej pięćdziesiątce uplasowały się:

  • 4 miejsce – V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
  • 28 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie.
  • 34 miejsce – Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu.

Zwycięzcom – gratulujemy!

Więcej informacji na Portalu Edukacyjnym: www.perspektywy.pl

Ranking Techników 2018

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2018