18 czerwca 2024

XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Człowiek twórcą historii

W dniach 17-20 września 2024 roku Polskie Towarzystwo Historyczne organizuje XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem Człowiek twórcą historii.

Polskie Towarzystwo Historyczne jest organizatorem Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich, których tradycja sięga końca XIX wieku. Powszechny Zjazd Historyków Polskich odbywa się co 5 lat i stanowi najważniejsze spotkanie polskich historyków. Skupia na swych obradach: uczonych, nauczycieli, archiwistów, muzealników, młodych adeptów historii, studentów i doktorantów, popularyzatorów historii oraz jej miłośników.

Najbliższy Zjazd odbędzie się w Białymstoku. W czasie tegorocznych obrad jednym z bardzo ważnych, dyskutowanych problemów będzie Dydaktyka historii w czasach zmian i wobec zmian. Projektowany panel będzie dotyczył sytuacji, w której znalazła się szkoła i nauczyciele w ciągu ostatnich około 50 lat. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno stanu wiedzy historycznej i jej przekazu, jak też postawy filozoficznej i etycznej wobec stałych zmian, których doświadczali i doświadczają nauczyciele i uczniowie.

Program XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich.